Contrataciones

10/03/2023

Organización e xestión do evento de presentación dos resultados técnicos do proxecto Facendo Caminho ver

 

12/09/2022

Planificación e coordinación do encontro de ilustradores NORTEAR ILUSTRADO SAN SIMÓN 2022 ver

 

16/02/2022

Redacción dun plan director dos camiños portugueses a Santiago de Compostela. Folla de ruta ver

 

14/02/2022

Organización e xestión do evento "Representacións e identidades na Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal" ver

 

26/07/2021

Auditoría de contas do ano 2020 da Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal ver

 

19/07/2021

Organización e xestión do XII Plenario da Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal CT-GNP ver

 

9/06/2021

Organización do concerto "a viaxe" - IKFEM 2021 ver

 

21/10/2020

Elaboración, maquetación, deseño e edición dun anuario da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal do ano 2020 ver

 

21/10/2020

Deseño, guión, filmación e edición dun vídeo sobre os 10 anos de actividade da AECT Galicia-Norte de Portugal ver

 

22/09/2020

Organización do Concerto de Carlos Núñez no ámbito do Festival IKFEM 2020 ver

 

11/05/2020

Convenio de colaboración entre la ATC, la AECT GNP y la USC para el desarrollo de métodos de evaluación y seguimiento del impacto socioeconómico del camino de Santiago a escala local: aplicación al camino portugués en el ámbito del proyecto 0585_FACENDO_CAMINHO ver  (Addenda: ver)

 

2/03/2020

Redacción de un Plan de Inversiones Conjuntas de la Eurorregión Galicia – Norte de Portugal para el período de programación 2021-2027 ver

 

22/01/2020

Redacción maquetación e impresión de un libro de OS BOLECHAS ver

 

29/11/2019

Organización y celebración del evento ANIMA EUROCIDADE 2019 ver

 

22/11/2019

Elaboración, maquetación, deseño e edición dun anuario da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal do ano 2019 ver

 

5/07/2019

Servicio de auditoría y control de gastos del proyecto "Blue biotechnology as a road for innovation on human’s health aiming smart growth in Atlantic Area" con acrónimo BlueHuman y número de proyecto: EAPA_151/2016, en el marco del Programa Interreg Espacio Atlántico ver